Маршові барабани і комплектуючі

Маршові барабани і комплектуючі

Маршовий барабан -етоособиймузикальнийударнийінструмент, которийчащевсегоіспользуетсяввоеннихідуховихоркестрах.Егоназваніеговорітсамозасебя-етотбарабаннеявляетсячастьютрадіціоннойустановкі, етовосновномсольнийінструмент, іграющійрітміческуюпартію.Звукмаршевогобарабанаотлічаетсязвучностью, гнучкістю, точностьюудараішірокойдінамікой.

Современниемаршевиебарабаниоснащениспеціальниміремнямі, коториенадежноудержіваютінструментинателеігрока.Могутіспользоватьсякакодіночниеінструменти, такіконструкціі, включающіенесколькобарабанов.